Peel Psychology & Therapy Centre

Hannah Nguyen, Registered Psychotherapist (Qualifying), M.Ed.

Hannah is a Registered Psychotherapist (Qualifying) with the College of Registered Psychotherapists of Ontario. She holds two undergraduate degrees and a Master’s degree in Counselling Psychology from the University of Toronto.

Hannah has varied experience with extensive training in hospital, community, and private practice settings. She enjoys working with clients of all ages from diverse backgrounds. She assists clients who present a wide range of mental health and interpersonal issues, including but not limited to depressive and anxiety disorders.

Hannah works from a person-centred, integrative framework that focuses on embracing clients’ strengths and resiliency. In order to best serve each client, she draws from different therapeutic modalities, such as cognitive behavioural therapy (CBT), dialectical behavioural therapy (DBT), and acceptance and commitment therapy (ACT).

Hannah’s personality is warm and supportive. She strives to provide her clients with effective interventions in a safe and respectful space. She provides services in English and Vietnamese at both Mississauga and Brampton locations under the direct supervision of Dr. Euling Chong, Registered Clinical and School Psychologist.

In addition to Hannah’s private practice, she currently works for an agency that specializes in supporting survivors of trauma and violence.


​​Hannah Nguyen (tên tiếng Việt: Thủy Nguyễn) là Chuyên viên trị liệu tâm lý, có chứng chỉ hành nghề của bang Ontario. Cô có hai bằng cử nhân và một bằng Thạc sỹ khoa Tư vấn tâm lý của Đại học Toronto.

Hannah (Thủy) có nhiều kinh nghiệm trong ngành tâm lý học và đã được huấn luyện trong các môi trường bệnh viện, tổ chức phi chính phủ, và phòng mạch tư tại Canada. Cô yêu thích được làm việc với mọi đối tượng lứa tuổi đến từ các nơi khác nhau. Cô là chuyên viên kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các vấn đề tâm lý đa dạng, không chỉ trầm cảm hay lo âu.

Hannah (Thủy) dành thời gian lắng nghe và tập trung giúp đỡ từng bệnh nhân; cũng như quan tâm giúp mỗi bệnh nhân hồi phục bằng những phương pháp trị liệu tâm lý khác nhau, ví dụ như các mô hình Nhận Thức-Hành Vi mang tên CBT, DBT, ACT.

Hannah (Thủy) là người ấm áp, tình cảm. Cô luôn cố gắng hỗ trợ bệnh nhân với các phương thức trị liệu tâm lý hiệu quả trong môi trường an toàn, tôn trọng bệnh nhân. Cô nói/viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo và có lịch hẹn tại cả hai văn phòng tại Brampton và Mississauga. Cô làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Tiến sỹ Euling Chong, tiến sỹ Tâm lý lâm sàng và Trường học.

Ngoài phòng mạch tư, Hannah (Thủy) hiện đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực hỗ trợ sang chấn tâm lý và nạn nhân của bạo lực.