Peel Psychology & Therapy Centre

Hannah Nguyen, Registered Psychotherapist, MEd

Hannah is a Registered Psychotherapist with a Master’s degree in Counselling Psychology from the University of Toronto. She has varied experience with extensive training in hospital, university, community health, and immigrants-serving settings. She enjoys assisting clients from diverse backgrounds who present a wide range of mental health, interpersonal, and physical conditions (acute/chronic).

In sessions, Hannah supports clients to fully process and make sense of their experiences. She also helps clients to master practical skills to effectively cope with challenges. She works with clients to accomplish these goals with non-judgmental listening and use of therapeutic modalities (DBT, ACT, CBT, mind-body, neurobiologically-informed, and attachment work).

Hannah’s clients describe her as someone who is warm, supportive, and cares deeply about their healing and growth. She collaborates with clients within a safe space and makes sure that humour is not lost in the process. She provides services in English and Vietnamese. In addition to Hannah’s private practice, she currently works at an agency specializing in supporting trauma survivors.

-----------------------

Tiếng Việt:

Hannah Nguyen (tên tiếng Việt: Thủy Nguyễn) là Chuyên viên tâm lý trị liệu, có chứng chỉ hành nghề ở Canada. Cô tốt nghiệp cử nhân Đại học York và Thạc sỹ Tâm lý học từ Đại học Toronto. Hannah (Thủy) có nhiều kinh nghiệm trong ngành tâm lý học và đã được huấn luyện trong các môi trường bệnh viện, tổ chức phi chính phủ, và phòng mạch tư tại Canada. Cô yêu thích được làm việc với bệnh nhân đến từ các nơi khác nhau. Cô là chuyên viên kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các trường hợp đa dạng: trầm cảm, lo âu, mất người thân, mâu thuẫn trong cuộc sống, tai nạn xe/tai nạn lao động, và nhiều vấn đề tâm lý khác.

Hannah (Thủy) dành thời gian lắng nghe và tập trung giúp đỡ từng bệnh nhân bằng những phương pháp trị liệu tâm lý khác nhau, ví dụ như các mô hình Nhận Thức-Hành Vi mang tên DBT, CBT, ACT. Cô làm việc trong môi trường an toàn, tôn trọng bệnh nhân.

Hannah (Thủy) là người ấm áp, tình cảm. Cô nói/viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo và có lịch hẹn tại hai văn phòng ở Brampton, Mississauga, cũng như có thể đặt hẹn qua telephone/ video cho bệnh nhân ở xa. Ngoài phòng mạch tư, cô còn làm việc cho một tổ chức phi chính phủ chuyên điều trị sang chấn tâm lý.